که صنعت منگنز آهن و کبالت به عنوان مواد پی دی اف خام مورد استفاده